Axiomaplus
Načrtovanje
Usposabljanje
O nas
Kontakt
Prijava
Izboljšanje projektov - globalno---(Prevod v slovenski jezik je v pripravi)
Axioma plus d.o.o.
Hladnikova 35
1000 Ljubljana
Slovenija
Axiomaplus ponuja tri osnovne vrste storitev podjetjem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje.
1. Upravljamo projekte za stranke.
2.
Načrtujemo spremembe načinov, kako naše stranke upravljajo svoje projekte.
3. Naše stranke
usposabljamo za izboljšanje znanja in poslovnih veščin projektnega vodenja.
Upravljanje

Stranke pogosto potrebujejo pomoč pri projektih. Projekte upravljamo kot celoto ali po delih. Axiomaplus še posebej učinkovito pomaga strankam pri uspešnosti projektov tako, da:
Načrtovanje projektov

Dobro razumemo, kako naše stranke upravljajo s projekti in skupaj iščemo smiselne izboljšave vzvodov, ki so usmerjeni k merljivosti rezultatov na področjih:
Usposabljanje

Zavedamo se, da so treniranje in usposabljanje nepogrešljive naložbe za izboljšanje vsake organizacije. Z našimi strankami zagotavljamo strateško izobraževanje in usposabljanje, namenjeno:
• zagotavljamo, da je projekt pravilno opredeljen

• pomagamo pri načrtovanju projektov

• vzpostavljamo nadzor projektov

• izvajamo periodične revizije

• oživljamo težave projekte

• donosnost projekta

• kakovost končnih rezultatov

• zadovoljstvo strank

• predvidljivost časovnega načrtovanja

• zadovoljstvo članov ekip

• zanesljivost delovanja ekip

• kakovost virov
Vse spremembe vodenja projektov so učinkovite le s strateškim uvajanjem pobud. Pomagamo pri načrtovanju pristopov k uvanjanju sprememb, tako da je vsak nov projekt umeščen v tekoče delo kakor hitro je mogoče.
1
2
3
• izboljšanju specifičnih veščin

• uvedbi in krepitvi sprememb

• izboljšanju uspešnosti ekipe

• povečanju zadovoljstva zaposlenih
Podrobnosti
Stranke
Usposabljanje
O nas
Domača stran
Upravljanje
Načrtovanje
Domača stran
Upravljanje
Kontakt
Prijava
Podrobnosti
Stranke
Več informacij>
Več informacij>
Več informacij>